“Saatin kendisi mekân, yürüyüşü zaman, ayarı insandır.”

Ahmet Hamdi Tanpınar

VİZYONUMUZ;

Yaşadığı mekânı kadim değerlerle ihya etmek, zamanın şuurunda insan yetiştirmek, insanlığa faydalı olanı tüm samimiyet ve sorumluluk bilinciyle hayatının gayesi bilmek, hareketi esas alan yöntemle bir ve birlik olmak.