MİSYONUMUZ;

Misyonumuz; düşünmek, öğrenmek, bilinç oluşturmak, üretmek, paylaşmak, geliştirmektir.

  • Hayatı, insanı, doğayı, eşyayı DÜŞÜNMEK,
  • Kalemi, yazanı, yazdıranı, yazılanı ÖĞRENMEK,
  • Var edeni, var olanı, varlığın niçin ve nasılı hakkında BİLİNÇ OLUŞTURMAK,
  • İnsanlığın faydasına olanı bulup ÜRETMEK,
  • Bilgiyi, imkânı, zamanı, acıyı ve sevinci PAYLAŞMAK,
  • Yaşadığı şehri, ülkeyi, dünyayı, âlemleri GELİŞTİRMEKTİR.